اعتماد سازی سازمانی

اعتماد سازی سازمانی
300,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 4 جلسه
 
300,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
بدگمانی و سوءظن یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که بر بیشتر سازمان‌ها حاکم است و متأسفانه تعداد کمی از سازمان‌ها می‌توانند بر این مشکل بزرگ غلبه کنند. اعتمادسازی در سازمان نیازمند تعهدی روزانه است و تمامی رده‌های سازمانی را در بر می‌گیرد. افزایش اعتماد درون سازمانی نتایج اثربخشی از جمله افزایش رضایت شغلی، افزایش تعهد سازمانی، کاهش ترک شغل و ... را در بر خواهد داشت. دوره‌ی آموزشی اعتمادسازی در سازمان، تکنیک‌های مهم و کلیدی برای داشتن سازمانی بر پایه‌ی اعتماد متقابل بین مدیران و کارمندان و تک‌تک افراد سازمان را ارائه می‌دهد.

اهداف:
•    بهره‌وری و افزایش عملکرد
•    افزایش اعتماد در سازمان
•    کاهش اثرات بی‌اعتمادی

مهارت‌ها:
•    اعتماد به خود
•    انتقادپذیری
•    اعتماد هوشمندانه
•    تعهد
لیست دوره ها ‌
5 ساعت 7 جلسه خرید تک دوره
300,000 تومان
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.