مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک
400,000 تومان
 
400,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
مدیریت استراتژیک به مجموعه‌ای از اقدامات و عملکردهای مدیریتی یک سازمان است که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین خواهد کرد. این فرآیند شامل سه مرحله‌ی تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی است یا به عبارت دیگر مأموریت، اهداف و چشم‌انداز سازمانی. انتشارات ابوعطا در همین راستا دوره‌ی آموزشی مدیریت استراتژیک را به شرح ذیل معرفی می‌نماید. 

اهداف:
•    بهره‌وری و افزایش عملکرد
•    افزایش سودآوری سازمان
•    برنامه‌ریزی مؤثر با هدف رشد سازمان
•    بهبود کیفیت زندگی کاری

مهارت‌ها:
•    هدفمندی
•    برنامه‌ریزی
•    شناخت نقاط قوت و ضعف
•    حل مسأله
•    مدیریت تغییر
لیست دوره ها ‌
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.