کارت های تصویری نگاره

کارت های تصویری نگاره
10,000 تومان
کارت های تصویری نگاره .
مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی .
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
کارت های تصویری نگاره
 
  • مخصوص 10درس اول فارسی دبستان( آموزش کلمات و تصاویر)
  • شامل کارت تصویری در اندازه 5/11 در5/16
  • به همراه روش تدریس
  • مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی
جلسات دوره ‌
راهنما (روش استفاده)
5 دقیقه
نگاره1
60 دقیقه
نگاره2
60 دقیقه
نگاره3
60 دقیقه
نگاره4
60 دقیقه
نگاره5
60 دقیقه
نگاره6
60 دقیقه
نگاره7
60 دقیقه
نگاره8
60 دقیقه
نگاره9
60 دقیقه
نگاره 10
60 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.