کارت های تصویری نشانه 1 و 2

کارت های تصویری نشانه 1 و 2
15,000 تومان
کارت های تصویری نشانه 1 و 2 .
مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی .
 
15,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
کارت های تصویری نشانه 1 و 2:
 
  • آموزش حروف الفبا
  • آموزش تلفظ صحیح کلمات
  • تدریس توسط تصاویر هم آغاز و هم پایان
  • شامل کارت در اندازه 12/5 در 8/5
جلسات دوره ‌
راهنما (روش استفاده)
5 دقیقه
درس 1
30 دقیقه
بخش دوم
60 دقیقه
بخش سوم
0 دقیقه
بخش چهارم
55 دقیقه
بخش پنجم
0 دقیقه
بخش ششم
0 دقیقه
بخش هفتم
0 دقیقه
بخش هشتم
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.