کاکلی صبر کردن را یاد می گیرد

کاکلی صبر کردن را یاد می گیرد
10,000 تومان
جلد 1 از مجموعه «من و مهارت های زندگی»
مهارت آموزشی صبرکردن
گروه سنی 3 تا 5 سال
نویسنده ام. شامبهاوی
مترجم شیلا خداداد
تعداد صفحات 16 صفحه
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
نام کتاب: کاکلی صبرکردن را یاد می گیرد
جلد اول، از مجموعه کتاب های «من و مهارت های زندگی»
 
  • مهارت آموزشی: صبرکردن
  • هدف مجموعه: آموزش مهارت های زندگی به خردسالان (گروه سنی 3 تا 5 سال)
  • نويسنده: ام. شامبهاوی
  • مترجم: شيلا خداداد
  • با نظر کارشناسی گروه روان‌ شناسی تربيتی به سرپرستی: دکتر سيدحميد آتش پور
  • کارشناس مهارت های تربيتی: الهه ارشدی
جلسات دوره ‌
مطالعه کتاب
30 دقیقه
فعالیت (بازی) کتاب
35 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.