املای اول دبستان-من یار مهربانم

املای اول دبستان-من یار مهربانم
10,000 تومان
املای اول دبستان من یار مهربانم
مؤلفان لعیامحمدی-علیرضا وهاب‏زاده
بانظر کارشناسی دکتر محمدرضاسنگری
تعداد صفحات 112 صفحه
گروه سنی پایه اول دبستان
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
نام کتاب: املای اول دبستان - من یار مهربانم
 
  • مؤلفان : لعیا محمدی-علیرضا وهاب زاده
  • بانظر کارشناسی: دکتر محمدرضا سنگری
  • توضيح مختصر: مهارت آموزی با املا؛بر اساس معیارهای ارزش یابی کیفی توصیفی
  • به همراه:
  1.  تمرینات مؤثر و متنوع جهت تثبیت آموزش
  2.  جدول انتظارات آموزشی به تفکیک دروس
  3.  اختلالات املانویسی و درمان آن ها
  4.  آموزش مهارت های زندگی در قالب املا
جلسات دوره ‌
مقدمه
12 دقیقه
بخش اول
120 دقیقه
بخش دوم
120 دقیقه
بخش سوم
420 دقیقه
بخش چهارم
560 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.