آموزش مفهومی ریاضی ششم

75,000 تومان 63,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 31 جلسه
مدرس معصومه ابراهیمی
 
75,000 تومان 63,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش ریاضی ششم دبستان :

شامل 31 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مشابه کتاب درسی
آموزش مفاهیم همراه با دست ورزی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

مدرس: معصومه ابراهیمی

جلسات دوره ‌
الگوهای عددی
24 دقیقه
یادآوری عددنویسی
30 دقیقه
بخش پذیری - قسمت اول
22 دقیقه
بخش پذیری - قسمت دوم
23 دقیقه
معرفی اعداد صحیح
22 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
29 دقیقه
ضرب کسرها
25 دقیقه
تقسیم کسرها
20 دقیقه
ضرب کسر قسمت دوم
13 دقیقه
محاسبات با کسر
22 دقیقه
یادآوری اعداد اعشاری
38 دقیقه
یادآوری ضرب و تقسیم
32 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت اول
21 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت دوم
25 دقیقه
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
27 دقیقه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
47 دقیقه
دوران
21 دقیقه
محورهای مختصات
23 دقیقه
تقارن و مختصات
14 دقیقه
طول و سطح
33 دقیقه
حجم و جرم - قسمت اول
34 دقیقه
حجم و جرم - قسمت دوم
23 دقیقه
مساحت دایره
34 دقیقه
خط و زاویه
28 دقیقه
کسر، نسبت و تناسب
27 دقیقه
درصد
31 دقیقه
کاربرد درصد در محاسبات مالی
21 دقیقه
کاربرد درصد در آمار و احتمال
15 دقیقه
تقریب
27 دقیقه
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
18 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.