آموزش مفهومی زبان هفتم

95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 7 ساعت
تعداد فصل ها 12 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی هفتم :

زبان انگلیسی هفتم شامل:

41 جلسه آموزشی شامل :

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
تدریس در محیطی دوستانه و صمیمی جهت یادگیری بهتر
آموزش مهارت مکالمه با ارائه مکالمه های دو نفره
قابل استفاده برای دانش آموزان پایه هفتم و افراد علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی
حل و بررسی نمونه سؤالات کتاب درسی

نویسنده سناریوی آموزشی: مهیار فرمانی
مدرس: مهیار فرمانی

جلسات دوره ‌
Letters and sounds 1
30 دقیقه
Letters and sounds 2
25 دقیقه
Welcome - Part1
22 دقیقه
Welcome - Part2
15 دقیقه
Lesson 1 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 1 -part 1
15 دقیقه
Lesson 1 -part 2
16 دقیقه
Lesson 1 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 2 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 2 -part 1
18 دقیقه
Lesson 2 -part 2
16 دقیقه
Lesson 2 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 3 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 3
21 دقیقه
Lesson 3 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 4 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 4 -part 1
14 دقیقه
Lesson 4 -part 2
15 دقیقه
Lesson 4 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 5 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 5 -part 1
17 دقیقه
Lesson 5 -part 2
17 دقیقه
Lesson 5 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 6-Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 6 -part 1
16 دقیقه
Lesson 6 -part 2
20 دقیقه
Lesson 6 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 7 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 7 -part 1
21 دقیقه
Lesson 7 -part 2
19 دقیقه
Lesson 7 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 8 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 8 -part 1
17 دقیقه
Lesson 8 -part 2
16 دقیقه
Lesson 8 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Photo dictionary - welcome
5 دقیقه
Photo dictionary - Months
7 دقیقه
Photo dictionary - Numbers & days of the week
11 دقیقه
Photo dictionary - Jobs
8 دقیقه
Photo dictionary - Final part
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.