آموزش مفهومی عربی هشتم

95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فراگیر 7 ساعت
تعداد فصل ها 12 ساعت
تعداد جلسات 22 جلسه
مدرس حسام حاج مومن
مدت دوره 7 ساعت
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش عربی هشتم :

عربی هشتم شامل:

22 جلسه آموزشی شامل:

روخوانی و ترجمه متن تمام درس ها
پاسخ به سوال های درک مطلب هر درس
تدریس قواعد تمام دروس
تدریس فن ترجمه
راهنمایی جهت پاسخ به سوال ها و تمرین های کتاب درسی
راهنمایی جهت حل «تحقیق کنید» ها
حل نمونه سوالات مشابه امتحانات

1- نویسنده سناریوی آموزشی: حسام حاج مومن
2- مدرس: حسام حاج مومن

 

جلسات دوره ‌
روخوانی و ترجمه متن درس 2
17 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 2
24 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 3
14 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 3
21 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 4
17 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 4
24 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 5
12 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 5
17 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 6
14 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 6
37 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 7
15 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 7
26 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 8
13 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 8
29 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 9
9 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 9
23 دقیقه
روخوانی و ترجمه متن درس 10
8 دقیقه
قواعد وحل تمرین درس 10
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
23 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
captcha code