آموزش مفهومی زبان نهم

95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 12 ساعت
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 24 جلسه
مدرس امیر سرآبادانی
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زبان نهم :

آموزش مفهومی زبان نهم شامل:

آشنایی با تلفظ صحیح جملات پرکاربرد زبان انگلیسی

آموزش مفاهیم زبان از طریق انیمیشن های جذاب آموزشی

آموزش پر‌ بسامدترین ساختارهای‌ انگلیسی در قالب نکات گرامری

کمک به افزایش مهارت‌های Listening, speaking, writing & Reading

استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی‌های‌ نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان زبان انگلیسی: نورالله قربانی

نویسنده سناریوی آموزشی: امیر سرآبادانی

مدرس: امیر سرآبادانی

جلسات دوره ‌
Lesson 1 : Vocabulary
34 دقیقه
Lesson 1 : Grammar
48 دقیقه
Lesson 1 : Listening & Speaking
34 دقیقه
Lesson 1 : Exercise
31 دقیقه
Lesson 2 : Vocabulary
21 دقیقه
Lesson 2 : Grammar
32 دقیقه
Lesson 2 : Listening & Speaking
18 دقیقه
Lesson 2 : Exercise
27 دقیقه
Lesson 3 : Vocabulary
22 دقیقه
Lesson 3 : Grammar
36 دقیقه
Lesson 3 : Listening & Speaking
24 دقیقه
Lesson 4 : Vocabulary
20 دقیقه
Lesson 4 : Grammar
47 دقیقه
Lesson 4 : Listening & Speaking
25 دقیقه
Lesson 4 : Exercise
16 دقیقه
Lesson 5 : Vocabulary
24 دقیقه
Lesson 5 : Grammar
36 دقیقه
Lesson 5 : Listening & Speaking
25 دقیقه
Lesson 5 : Exercise
25 دقیقه
Lesson 6 : Vocabulary
28 دقیقه
Lesson 6 : Grammar
47 دقیقه
Lesson 6 : Listening & Speaking
32 دقیقه
Midterm
29 دقیقه
Final
27 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.