آموزش مفهومی علوم هفتم

95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 20 ساعت
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
آموزش فعالیت محور و پویا
زمینه سازی جهت تقویت خلاقیت و استدلال دانش آموزی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
مرور و جمع بندی مفاهیم کتاب درسی برای امتحانات نوبت اول و دوم
جلسات دوره ‌
مهارت اندازه گیری (1)
42 دقیقه
مهارت اندازه گیری (2)
24 دقیقه
اتم ها ، الفبای مواد
30 دقیقه
از درون اتم چه خبر؟
55 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل سوم
23 دقیقه
مواد پیرامون ما
17 دقیقه
چگونه مواد با خواص بهتر بسازیم ؟
24 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل چهارم
22 دقیقه
منابع خدادادی در خدمت ما
21 دقیقه
از معدن تا خانه
27 دقیقه
از خاک تا شیشه
31 دقیقه
آب ، مایه حیات
17 دقیقه
رود ، رگ حیات
31 دقیقه
اندوخته های آب روی زمین
28 دقیقه
سفر آب درون زمین
14 دقیقه
آبخوان
18 دقیقه
چرخه آب
20 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات بخش سوم
30 دقیقه
کار و انرژی
29 دقیقه
انواع انرژی
27 دقیقه
قانون پایستگی انرژی
23 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل هشتم
27 دقیقه
منابع انرژی
29 دقیقه
انرژی های تجدید پذیر
26 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل نهم
18 دقیقه
دما و گرما
36 دقیقه
انتقال گرما
35 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل دهم
29 دقیقه
سلول و انواع آن
29 دقیقه
سلول و سازمان بندی آن
52 دقیقه
مواد آلی بدن ما
28 دقیقه
مواد معدنی بدن ما
13 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل دوازدهم
26 دقیقه
سفر غذا
44 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل سیزدهم
24 دقیقه
گردش مواد
48 دقیقه
نمونه سوالات و تمرینات فصل چهاردهم
20 دقیقه
نبض و خون
22 دقیقه
دستگاه تنفس
41 دقیقه
دستگاه دفع ادرار
36 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
captcha code