حقیقت از زبان میسون باتل

حقیقت از زبان میسون باتل
27,500 تومان
عنوان کتاب حقیقت از زبان میسون باتل
نویسنده لزلی کانر
مترجم مهدیس بهنیا
گروه سنی 12 تا 15سال
تعداد صفحات 288 صفحه
 
27,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
بخش اول
42 دقیقه
بخش دوم
60 دقیقه
بخش سوم
60 دقیقه
بخش چهارم
60 دقیقه
بخش پنجم
60 دقیقه
بخش ششم
60 دقیقه
بخش هفتم
60 دقیقه
بخش هشتم
60 دقیقه
بخش نهم
60 دقیقه
بخش دهم
60 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.