چالش‌های کیفیت زندگی

چالش‌های کیفیت زندگی
21,000 تومان
عنوان کتاب چالش‌های کیفیت زندگی
جلد2 از مجموعه کتاب‌های بهبود کیفیت زندگی
نویسنده مجید احمدی
تعداد صفحات 211 صفحه
 
21,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مطالعه‌ی کتاب
422 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.