تعهد به کیفیت زندگی

تعهد به کیفیت زندگی
14,000 تومان
عنوان کتاب تعهد به چالش‌های کیفیت زندگی
جلد4 از مجموعه کتاب‌های بهبود کیفیت زندگی
نویسنده مجید احمدی
تعدادصفحات 144 صفحه
 
14,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مطالعه‌ی کتاب
300 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.